ES Projektai

GEOPOLIMERŲ INJEKCIJŲ VYSTYMAS

Projekto tikslas – vykdant MTEP veiklas ištirti geopolimerais injektuoto grunto savybes. Šie projekto metu atlikti tyrimai leis sukurti duomenų bazę bei apibendrinti skirtingų gruntų savybes po injektavimo. O gauti duomenys prisidės prie naujo aukštos pridėtinės vertės produkto kūrimo.

Projektas įgyvendinamas pagal plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklą „Skatinti inovacijų pasiūlą“.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų.

Projekto biudžetas – 467 474,42 Eur.

ES fondo skirta finansavimo suma – 357 896,29 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė  2024 m. birželio  – 2026 m. birželio mėn.

Projekto vykdytojas UAB „Geolift Baltic“ drauge su partneriu „UAB „Geoconsulting”

Scroll to Top