Inžineriniai Geologiniai Tyrimai

Geologiniai tyrimai visoje Lietuvoje

Konsultacija telefonu: +370 612 84305

Elektronini paštas: info@geoconsulting.lt

Inžineriniai geologiniai tyrimai yra neatsiejama statiniu pamatų projektavimo ir jų įrengimo dalis. Atliekant inžinerinius geologinius tyrimus yra nustatomi įvairūs gamtiniai ir antropogeniniai procesai bei reiškiniai, kurie gali turėti įtakos pastatų pastovumui. Inžinerinių geologinių tyrimų pobūdis ir apimtis priklauso nuo statybos aikštelės gamtinių sąlygų sudėtingumo ir projektuojamo pastato pobūdžio.

UAB “Geoconsulting” įmonėje dirbantys patyrę specialistai teikia šias inžinerinių geologinių tyrimų paslaugas:

Individualių gyvenamųjų namų inžineriniai geologiniai tyrimai (IGT). Lietuvos teritorijoje yra paplitę gana skirtingos sudėties ir genezės gruntai, kurie labai skiriasi savo stipruminėmis savybėmis. Todėl norint išvengti didelių problemų ateityje, rekomenduojame prieš statant individualų gyvenamajį namą išsitirti statybinės aikštelės inžinerines geologines sąlygas. Tai vieni iš paprasčiausių ir mažiausiai laiko ir darbo sąnaudų reikalaujantys tyrimai dažnai priskiriami pirmai (I) geotechninei kategorijai.

Individualių namų inžineriniai geologiniai tyrimai atliekami šiais lauko tyrimo metodais:

 • Gręžinių gręžimas sraigtiniu būdu geologinės sandaros nustatymui;

 • Bandymas kūginiu penetrometru (CPT) (statinis zondavimas);

 • Bandymas kūginiu penetrometru su porinio vandens slėgio matavimu (CPTU);

 • Bandymai dinaminiu penetrometru (DPSH) (dinaminis zondavimas).

Atlikę inžinerinius geologinius tyrimus ir išanalizavę duomenis, mes jums pateiksime inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą, kurioje rasite informaciją apie:

 • statybinės aikštelės reljefą;

 • technogeninių ir natūralių gruntų bei uolienų geologinę sandarą;

 • požeminio vandens slūgsojimo gylį;

 • egzogeninius procesus vykstančius statybinėje aikštelėje;

 • gruntų ir uolienų, slūgsančių po pastatu, fizines, mechanines savybes;

 • uolienų sukarstėjimo laipsnį pagal geofizinius elektrinės tomografijos duomenis, jei darbai buvo atlikti Šiaurės Lietuvos karstiniame regione.

Civilinių ir pramonės pastatų inžineriniai geologiniai tyrimai (IGT). Šie tyrimai atliekami statant negyvenamus civilinės paskirties pastatus (bibliotekos, ligoninės, biurų patalpos ir t.t), pramonės paskirties statinius (gamyklos, angarai, sandėliai ir t.t.) ir gyvenamosios paskirties daugiaaukščius statinius. Tai gana sudėtingi tyrimai dažnai priskiriami antrai (II) arba trečiai (III) geotechninei kategorijai. Todėl tyrimai būna detalesni, imami suardytos ir nesuardytos sandaros grunto mėginiai laboratoriniams tyrimams. Jei pagal konstrukcinį sudėtingumą ir inžinerines geologines sąlygas statinys patenka į trečią geotechninę kategoriją, yra rengiama inžinerinių geologinių tyrimų programa, kuri turi būti suderinta su Lietuvos geologijos tarnyba. Todėl šie darbai reikalauja didesnių laiko ir darbo sąnaudų.

Civilinių, pramonės pastatų ir daugiaaukščių gyvenamųjų namų inžineriniai geologiniai tyrimai atliekami šiais lauko tyrimo metodais:

 • Gręžinių gręžimas sraigtiniu ir koloniniu būdu, su suardytos ar nesuardytos sandaros mėginių paėmimu laboratoriniams tyrimams;

 • Bandymas kūginiu penetrometru (CPT) (statinis zondavimas);

 • Bandymas kūginiu penetrometru su porinio vandens slėgio matavimu (CPTU);

 • Bandymai dinaminiu penetrometru (DPSH) (dinaminis zondavimas),

 • Laboratoriniai bandymai grunto granulometrijos, fizikinių ir mechaninių savybių nustatymui.

Atlikę inžinerinius geologinius tyrimus ir išanalizavę duomenis, mes jums pateiksime inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą, kurioje rasite informaciją apie:

 • statybinės aikštelės reljefą;

 • technogeninių ir natūralių gruntų bei uolienų geologinę sandarą;

 • požeminio vandens slūgsojimo gylį ir agresyvumą betonui;

 • egzogeninius procesus vykstančius statybinėje aikštelėje;

 • gruntų ir uolienų, slūgsančių po pastatu, fizines, mechanines savybes nustatytas laboratoriniais ir in situ metodais;

 • uolienų sukarstėjimo laipsnį pagal geofizinius elektrinės tomografijos duomenis, jei darbai buvo atlikti Šiaurės Lietuvos karstiniame regione.

Linijinių infrastruktūros statinių inžineriniai geologiniai tyrimai (IGT). Tai tyrimai, kurie atliekami statant linijinius infrastuktūros ir komunikacijų statinius (automobiliniai keliai, geležinkeliai, vandentiekis, kanalizacija, ryšių linijos ir t.t.). Šie tyrimai nereikalauja didelio tyrimų gylio ir dažniausiai yra priskiriami pirmai (I) geotechninei kategorijai. Visgi tyrimų trasoje aptikus silpnus organogeninius gruntus, būtina vykdyti šių silpnų nuogulų kontūravimą.

Linijinių infrastuktūros statinių inžineriniai geologiniai tyrimai atliekami šiais lauko tyrimo metodais:

 • Gręžinių gręžimas sraigtiniu būdu, su suardytos sandaros mėginių paėmimu laboratoriniams tyrimams;

 • Bandymas kūginiu penetrometru (CPT) (statinis zondavimas);

 • Bandymas kūginiu penetrometru su porinio vandens slėgio matavimu (CPTU);

 • Bandymai dinaminiu penetrometru (DPSH) (dinaminis zondavimas);

 • Bandymas štampu;

 • Laboratoriniai bandymai grunto granulometrijos, fizikinių ir mechaninių savybių ir jautrio šalčiui nustatymui.

Atlikę inžinerinius geologinius tyrimus ir išanalizavę duomenis, mes jums pateiksime inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą, kurioje rasite informaciją apie:

 • statybinės aikštelės reljefą;

 • technogeninių ir natūralių gruntų bei uolienų geologinę sandarą;

 • požeminio vandens slūgsojimo gylį;

 • egzogeninius procesus vykstančius tiriamoje trasoje;

 • gruntų ir uolienų fizines, mechanines savybes nustatytas laboratoriniais ir in situ metodais;

 • uolienų sukarstėjimo laipsnį pagal geofizinius elektrinės tomografijos duomenis, jei darbai buvo atlikti Šiaurės Lietuvos karstiniame regione;

 • grunto, naudojamo kelių pagrindams, granulometrinę sudėtį ir sutankinimo laipsnį.

Restauruojamų ir renovuojamų namų inžineriniai geologiniai tyrimia (IGT). Dažnai renovuojamuose pastatuose būna suskeldėjusios sienos, matomi ryškūs įtrūkimai, sienų pasvyrimai. Todėl prieš atliekant renovaciją būtina atlikti inžinerinius geologinius tyrinėjimus. Šių tyrimų metu nustatomas technogeninio grunto sluoksnio storis, atliekamas renovuojamo pastato pamatų būklės įvertinimas, pamatų pagrindo stipruminių savybių nustatymas.

Restauruojamų ir renovuojamų pastatų inžineriniai geologiniai tyrimai atliekami šiais lauko tyrimo metodais:

 • Gręžinių gręžimas sraigtiniu būdu šalia pamato ir pastato viduje, su suardytos sandaros mėginių paėmimu laboratoriniams tyrimams;

 • Šurfų kasimas pamatų būklės įvertinimui;

 • Bandymas kūginiu penetrometru (CPT) (statinis zondavimas);

 • Bandymas kūginiu penetrometru su porinio vandens slėgio matavimu (CPTU);

 • Bandymai dinaminiu penetrometru (DPSH) (dinaminis zondavimas);

 • Laboratoriniai bandymai grunto fizikinių ir mechaninių savybių nustatymui.

Atlikę inžinerinius geologinius lauko tyrimus ir išanalizavę duomenis, jums pateiksime inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą, kurioje rasite informaciją apie:

 • bendrą teritorijos reljefą;

 • technogeninių ir natūralių gruntų bei uolienų geologinę sandarą;

 • požeminio vandens slūgsojimo gylį;

 • egzogeninius procesus vykstančius tiriamoje teritorijoje;

 • gruntų ir uolienų fizines, mechanines savybes, nustatytas laboratoriniais ir in situ metodais;

 • uolienų sukarstėjimo laipsnį pagal geofizinius elektrinės tomografijos duomenis, jei darbai buvo atlikti Šiaurės Lietuvos karstiniame regione;

Sutankinimo kontrolės bandymai atliekami įrengiant geležinkelio sankasas, automobilių kelius, stovėjimo aikšteles, krantines ir pan. Šių tyrimų metu nustatoma supiltų gruntų storymės sutankinimo kokybė: išskiriamos silpnai ir gerai sutankintos zonos, nustatomi sutankinimo rodikliai.

Sutankinimo kokybės tyrimai atliekami šiais metodais:

 • Gręžinių gręžimas sraigtiniu būdu su suardytos sandaros mėginių paėmimu laboratoriniams tyrimams;
 • Bandymas kūginiu penetrometru (CPT) (statinis zondavimas);
 • Bandymas dinaminiu penetrometru (DPSH) (dinaminis zondavimas);
 • Bandymai štampu (statinis ir dinaminis);
 • Laboratoriniai bandymai.

 

Atlikus sutankinimo kontrolės darbus, pateikiama atliktų darbų ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie:

 • Dirbtinio grunto sutankinimo kokybę, išskiriant silpnai ir gerai sutankintas zonas;
 • Dirbtinio grunto granuliometrinę sudėtį;
 • Skirtingų zonų deformacijų modulio vertes (Ev);
 • Skirtingų zonų sutankinimo rodiklio vertes (DPr).

 

Geotechninis monitoringas. Jis atliekamas norint sužinoti geologinės aplinkos poveikį jau pastatytiems statiniams arba gamtinės aplinkos kitimą, veikiant išoriniams veiksniams. Monitoringo metu matuojamas pastatų pamatų, tiltų, krantinių bei kitų statinių nusėdimas arba pakilimas, sienose esančių plyšių formavimasis, šlaitų slinkimas ir pan.

Geotechninis monitoringas atliekamas pagal sudarytą programą. Tam tikslui pasirinktose stebėjimo vietose įrengiami specialūs geodeziniai prietaisai (inklinometrai, plyšiamačiai, reperiai). Stebėjimai atliekami monitoringo programoje nustatytais laiko intervalais. Įmonės specialistai užsakovui periodiškai pateiks stebėjimo rezultatų ataskaitas, kurioje įvertins stebimo objekto būklę ir prognozuos galimus pokyčius ateityje.

 

 

Menu Title
×
Meniu